Blog

Tháng Mười 2016

nhan-con-nuoi

Chế độ thai sản khi nhận con nuôi?

Công ty tư vấn thuế nhận được câu hỏi của bạn đọc tại hộp thư điện tử letrang197@gmail.com với nội dung như sau: Dì tôi là giáo viên mầm non, năm nay đã gần 40 tuổi, công tác cũng gần 20 năm. Dì tôi [...]

http://localhost/tuvanthueacb/bao-gia/