Các trường hợp được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt

thue-thu-nhap-dac-biet

Các trường hợp được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt

Căn cứ vào Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính, công ty tư vấn thuế ACB xin chia sẻ một số nội dung về các trường hợp được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) trong bài viết dưới đây.

  1. Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu bao gồm

– Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB nhưng còn lưu kho bãi, chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, được tái xuất ra nước ngoài.

– Hàng tạm nhập để tái xuất khẩu theo phương thức kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất khi tái xuất khẩu được hoàn lại số thuế TTĐB đã nộp tương ứng với số hàng tái xuất khẩu.

– Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB để giao, bán hàng cho nước ngoài thông qua các đại lý tại Việt Nam; hàng nhập để bán cho các phương tiện nước ngoài trên các tuyến đường quốc tế qua Việt Nam và các phương tiện của Việt Nam trên các tuyến đường quốc tế theo quy định của Chính phủ.

– Hàng nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB nhưng tái xuất khẩu ra nước ngoài được hoàn thuế TTĐB đã nộp đối với số hàng xuất trả lại nước ngoài.

– Hàng tạm nhập khẩu để dự triển lảm, hội chợ, giới thiệu sản phẩm hoặc phục vụ công việc khác trong khoảng thời gian nhất định đã nộp thuế TTĐB, khi tái xuất khẩu được hoàn thuế.

– Hàng nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB theo khai báo, nhưng nhập khẩu thực tế ít hơn so với khai báo; hàng nhập khẩu trong quá trình nhập bị mất mát, hư hỏng có lý do xác đáng, đã nộp thuế TTĐB.

– Đối với hàng nhập khẩu chưa phù hợp về chất lượng, chủng loại theo hợp đồng, giấy phép nhập khẩu thì cơ quan hải quan kiểm tra và xác nhận lại số thuế TTĐB phải nộp.

+ Trường hợp được phép xuất khẩu trả lại nước ngoài thì được hoàn thuế TTĐB đã nộp đối với số hàng xuất trả lại nước ngoài.

+ Trường hợp trả lại hàng cho bên nước ngoài trong thời hạn chưa phải nộp thuế nhập khẩu theo chế độ quy định thì hải quan kiểm tra thủ tục và không thu thuế TTĐB phù hợp với số hàng nhập khẩu trả lại nước ngoài.

  1. Hàng hoá là nguyên liệu nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu thì được hoàn lại số thuế TTĐB đã nộp tương ứng với số nguyên liệu dùng để sản xuất hàng hoá thực tế xuất khẩu.
  2. Cơ sở quyết toán thuế khi chia, tách, giải thể, phá sản, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, bán, giao, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước có số thuế TTĐB nộp thừa, cơ sở có quyền đề nghị cơ quan thuế hoàn lại số thuế TTĐB nộp thừa.
  3. Hoàn thuế TTĐB trong các trường hợp:

– Có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

– Theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

– Số tiền thuế TTĐB đã nộp lớn hơn số tiền thuế TTĐB phải nộp theo quy định.

Hay thì chia sẻ


http://localhost/tuvanthueacb/bao-gia/