Chi phí mua bảo hiểm cho nhân viên có được trừ khi tính thuế TNDN?

thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Chi phí mua bảo hiểm cho nhân viên có được trừ khi tính thuế TNDN?

Hộp thư hỏi đáp kế toán – thuế công ty tư vấn thuế ACB nhận được nhiều thắc mắc của bạn đọc về vấn đề chi phí mua bảo hiểm cho nhân viên có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không? Điều kiện là gì? Mời các bạn cùng hiểu vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về điều kiện để đưa các khoản chi phí thành chi phí được trừ khi tính thuế TNDN như sau:

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Tại Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng quy định về các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN như sau:

– Các khoản tiền lương thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động (NLĐ) không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại các hồ sơ theo quy định của pháp luật.

– Phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho NLĐ.

– Khoản trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, cho NLĐ được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định tại điểm này còn phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ theo quy định của pháp luật.

– Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa cụ đối với các khoản bảo hiểm bắt buộc cho người lao động theo quy định của pháp luật. Sau đó mới được tính vào chi phí được trừ đối với khoản bảo hiểm tự nguyên nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định. Nếu không sẽ không được tính vào chi phí.

KẾT LUẬN: Từ các quy định trên, để chi phí mua bảo hiểm cho người lao động được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp

– Phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng, mức hưởng tại Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tài chính của Công ty, quy chế thưởng…và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật.

– Doanh nghiệp phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trước khi mua các loại bảo hiểm khác;

– Bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ thì không được vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người.

Hay thì chia sẻ


http://localhost/tuvanthueacb/bao-gia/