Chuyển đổi loại hình công ty có phải quyết toán không?

Chuyển đổi loại hình công ty có phải quyết toán không?

Kính gửi công ty tư vấn thuế ACB. Tôi có vấn đề thắc mắc mong được công ty giải đáp như sau: Công ty tôi đang có kế hoạch chuyển đổi từ TNHH hai thành viên sang công ty TNHH một thành viên. Tuy nhiên không có thay đổi tên, mã số thuế. Vậy cho tôi hỏi công ty tôi có phải làm quyết toán thuế tại thời điểm chuyển đổi không? (Người gửi: dangducloc015@…).

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn kế toán-thuế công ty tư vấn thuế ACB. Theo nội dung bạn cung cấp, chúng tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cụ thể như sau:

– Khai thuế TNDN là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện hợp nhất; sáp nhập, chia; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động. 

Trong trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại và các trường hợp khác theo quy định) thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.

Như vậy, theo quy định nêu trên, công ty bạn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH hai thành viên sang Công ty TNHH một thành viên nhưng không thay đổi tên, mã số thuế thì công ty mới sẽ tiếp nhận toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp. Vì vậy, công ty bạn công ty bạn không phải khai quyết toán thuế. Đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, chỉ cần kê khai quyết toán thuế năm theo quy định.

Trên đây là ý kiến tư vấn của công ty tư vấn thuế ACB về thắc mắc của khách hàng. Hy vọng nội dung trả lời đã làm sáng tỏ vấn đề bạn quan tâm. Chúc bạn luôn vui khỏe và thành công.     

Hay thì chia sẻ


http://localhost/tuvanthueacb/bao-gia/