Điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

giao-dich-dien-tu

Điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Trong đó quy định người nộp thuế thực hiện giao dịch điện tử phải đảm bảo các điều kiện điều kiện dưới đây:

  1. Có chứng thư số đang còn hiệu lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp hoặc, trừ một số trường hợp sau:

+ Người nộp thuế là cá nhân được sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử trong trường hợp chưa được cấp chứng thư số.

+ Người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế và cấp mã số thuế theo quy định của pháp luật.

+ Người nộp thuế khi thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử bằng giao dịch với ngân hàng thông qua các hình thức thanh toán điện tử (ATM, POS, Internet, Mobile và các hình thức thanh toán điện tử khác) mà ngân hàng có quy định khác.

  1. Có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet; đối với cá nhân chưa được cấp chứng thư số thì phải có địa chỉ thư điện tử, có số điện thoại di động đã đăng ký sử dụng để giao dịch với cơ quan thuế .
  2. Người nộp thuế được đăng ký một địa chỉ thư điện tử chính thức để nhận tất cả các thông báo trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế; đăng ký nhiều chứng thư số cho một hoặc nhiều thủ tục hành chính thuế; đăng ký một số điện thoại di động để nhận mã xác thực giao dịch điện tử qua “tin nhắn”; đăng ký nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử. Ngoài ra, với mỗi thủ tục hành chính thuế người nộp thuế được đăng ký thêm một địa chỉ thư điện tử.

Hay thì chia sẻ


http://localhost/tuvanthueacb/bao-gia/