Giấy tờ chứng minh người phụ thuộc để được tính giảm trừ gia cảnh?

Giấy tờ chứng minh người phụ thuộc để được tính giảm trừ gia cảnh?

Hộp thư tư vấn công ty ACB nhận được nhiều câu hỏi của độc giả về việc hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để được tính giảm trừ gia cảnh bao gồm những gì? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý:

– Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính;

– Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, đối với mỗi đối tượng là người phụ thuộc, người nộp thuế cung cấp hồ sơ chứng minh có sự khác nhau. Cụ thể như sau:

  1. Đối với con

– Con dưới 18 tuổi: Bản chụp Giấy khai sinh; bản chụp chứng minh nhân dân (nếu có).

– Con từ 18 tuổi trở lên không có khả năng lao động, bị khuyết tật: Bản chụp giấy khai sinh; bản chụp chứng minh thư (nếu có); bản chụp giấy xác nhận khuyết tật theo đúng quy định của pháp luật.

– Con đang theo học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề ở Việt Nam hoặc nước ngoài mà có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn không vượt quá 01 triệu đồng, hoặc không có thu nhập thì hồ sơ gồm: bản chụp giấy khai sinh; bản chụp thẻ sinh viên; hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác theo quy định.

– Con nuôi, con riêng, con ngoài giá thú thì ngoài các giấy tờ cần thiết trong các trường hợp nếu trên cần bổ sung thêm giấy tờ chứng minh mối quan hệ như quyết định công nhận việc nhận cha mẹ on theo đúng quy định; bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con…

  1. Đối với vợ hoặc chồng

– Chuẩn bị hồ sơ bao gồm: bản chụp chứng minh nhân dân; bản chụp sổ hộ khẩu hoặc bản chụp giấy chứng nhận kết hôn.

– Trường hợp vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động: Thì ngoài các giấy tờ đã nêu ở trên cần có thêm giấy tờ khác: bản chụp giấy chứng nhận xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật; bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (bệnh AIDS, suy thận mãn, ung thư…);

  1. Đối với cha mẹ (cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ nuôi hợp pháp)

Hồ sơ gồm bản chụp chứng minh nhân dân; giấy tờ theo đúng quy định để xác định mối quan hệ giữa người phụ thuộc với người nộp thuế; giấy khai sinh; quyết định công nhận cha mẹ con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

-Trường hợp cha mẹ còn trong độ tuổi lao động thì bổ sung thêm các loại giấy tờ chứng minh người khuyết tật, không có khả năng lao động theo đúng quy định của pháp luật bên cạnh các giấy tờ cần thiết đã nêu ở trên.

Lưu ý: Người nộp thuế làm việc trong các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính sự nghiệp thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh chỉ cần tờ khai đăng ký có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị vào bên trái tờ khai.

Hay thì chia sẻ


http://localhost/tuvanthueacb/bao-gia/