Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài?

thue-mon-bai

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài?

Hộp thư tư vấn công ty ACB nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến nội dung doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài hay không? Trong bài viết này, chúng tôi xin giải đáp các vướng mắc đó của quý bạn đọc.

Thông tư số 96/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

– Cơ sở mới thành lập được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng đầu năm, cơ sở đang kinh doanh thì nộp mức môn bài cả năm.

– Nếu cơ sở kinh doanh mới thành lập, được đăng ký và cấp mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

– Thời gian nộp thuế môn bài:

+ Cơ sở đang kinh doanh sản xuất nộp ngay tháng đầu năm dương lịch;

+ Cơ sở mới ra kinh doanh sản xuất nộp ngay trong tháng được cấp đăng ký thuế và mã số thuế;

– Cơ sở kinh doanh có kinh doanh sản xuất trên thực tế nhưng không đăng ký kê khai thuế thì phải nộp mức thuế Môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

Từ quy định nêu trên, người nộp thuế thực hiện đúng các quy định về thông báo cho cơ quan thuế việc tạm ngừng kinh doanh thì kê khai, nộp thuế môn bài như sau:

  1. Người nộp thuế (NNT) có thông báo tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch (01/01-31/12) thì không phải kê khai, nộp thuế môn bài đối với năm dương lịch tạm ngừng kinh doanh.

– Trong trường hợp NNT ra kinh doanh trước thời hạn trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu NNT ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

  1. Đối với NNT có thông báo tạm ngừng kinh doanh 12 tháng, không trùng với năm dương lịch (thời gian tạm nghỉ kinh doanh kéo dài trong 02 năm dương lịch) thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm của năm dương lịch thứ nhất.

  – Đối với năm dương lịch thứ 2, nếu NNT ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

Ví dụ: Công ty A thông báo tạm ngừng kinh doanh từ tháng 08/2016 đến tháng 09/2017 thì phải đóng thuế môn bài cả năm 2016. Trong năm 2017, công ty ra kinh doanh trong thời điểm 6 tháng cuối năm nên đóng 50% mức thuế môn bài. 

Hay thì chia sẻ


http://localhost/tuvanthueacb/bao-gia/