Thời hạn bao lâu thì cơ quan thuế tiến hành kiểm tra sau hoàn thuế?

hoan-thue

Thời hạn bao lâu thì cơ quan thuế tiến hành kiểm tra sau hoàn thuế?

Kính gửi công ty tư vấn thuế ACB. Tôi có câu hỏi cần giải đáp như sau: Doanh nghiệp của tôi thuộc trường hợp được hoàn thuế trước kiểm tra sau. Cho tôi hỏi trong thời gian bao lâu thì cơ quan thuế tiến hành kiểm tra sau hoàn thuế. Tôi cảm ơn! (Người gửi: Facebook: Bich Hanh Trần).

Chào quý độc giả. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến công ty tư vấn thuế ACB. Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý: Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo đó, việc kiểm tra sau hoàn thuế được cơ quan thuế tiến hành trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày có thông báo quyết định hoàn thuế đối với 04 trường hợp dưới đây:

1- Doanh nghiệp kê khai lỗ 02 năm liên tục liền kề trước năm có quyết định hoàn thuế hoặc số lỗ vượt quá vốn chủ sở hữu tính đến năm liền kề trước năm có quyết định hoàn thuế. Số lỗ căn cứ theo hồ sơ quyết toán thuế; trường hợp có biên bản thanh kiểm tra của cơ quản nhà nước có thẩm quyền thì số lỗ được căn cứ vào kết luận thanh kiểm tra.

2- Doanh nghiệp được hoàn thuế từ hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ; kinh doanh bất động sản. Nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề tổng hợp không tách riêng được số thuế được hoàn từ hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản mà có tỷ lệ doanh thu của hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản trên tổng doanh thu của toàn bộ hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp của kỳ phát sinh số thuế đề nghị hoàn từ trên 50% thì áp dụng kiểm tra sau hoàn trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế.

3- Doanh nghiệp có thay đổi trụ sở chính (địa điểm kinh doanh) từ 02 lần trở lên trong vòng 12 tháng kể từ ngày có quyết định hoàn thuế trở về trước;

4- Doanh nghiệp có sự thay đổi bất thường về doanh thu tính thuế và số thuế được hoàn trong giai đoạn 12 tháng, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế trở về trước.

Các trường hợp khác ngoài 04 trường hợp trên thì việc kiểm tra được tiến hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro trong thời hạn 10 năm, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế.

Hay thì chia sẻ


http://localhost/tuvanthueacb/bao-gia/