Thủ tục miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài mới nhất

thue-tncn-cho-chuyen-gia-nuoc-ngoai

Thủ tục miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài mới nhất

Từ ngày 15/8/2016, quy định mới về thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tại quyết định 06/2016/NĐ-TTg đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án, chương trình viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam chính thức có hiệu lực thi hành.

Theo đó, các chuyên gia nước ngoài được miễn thuế TNCN phải đảm bảo các điều kiện sau;

– Có quốc tịch nước ngoài.

– Có hợp đồng ký giữa chuyên gia nước ngoài với tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoặc với cơ quan chủ quản dự án hoặc với chủ khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Việt Nam trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo văn kiện chương trình, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và điều khoản giao việc cho chuyên gia nước ngoài đính kèm hợp đồng.

Đối với hợp đồng ký giữa chuyên gia nước ngoài với tổ chức phi chính phủ nước ngoài bổ sung xác nhận của chủ khoản viện trợ phi chính phủ của Việt Nam về việc chuyên gia nước ngoài trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo văn kiện chương trình, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Về hồ sơ, thủ tục miễn thuế TNCN đối với các chuyên gia nước ngoài bao gồm:

– Bản xác nhận Chuyên gia nước ngoài và đề nghị miễn thuế TNCN của Cơ quan chủ quản hoặc của Chủ khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

– Bản sao các tài liệu kèm theo như: Quyết định, Văn kiện được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt, Hợp đồng ký giữa chuyên gia nước ngoài với các đơn vị Tổ chức, cơ quan đó.

Trong vòng 30 kể từ ngày Hợp đồng Chuyên gia nước ngoài có hiệu lực, Cơ quan chủ quản hoặc Chủ khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài gửi hồ sơ miễn thuế đến Cục thuế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện miễn thuế cho các cá nhân hoặc ra Thông báo về việc không đủ điều kiện được miễn thuế trong trường hợp cá nhân không đủ điều kiện trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Hay thì chia sẻ


http://localhost/tuvanthueacb/bao-gia/