Thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi chuyển nhượng cổ phần

rut-von

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi chuyển nhượng cổ phần

Kính gửi công ty tư vấn thuế ACB. Tôi có góp vốn trong công ty cổ phần may mặc. Nay muốn rút vốn nhưng các cổ đông không muốn vì sợ ảnh hưởng đến nguồn vốn công ty. Họ có đề nghị tôi bán số vốn góp này cho người khác. Cho tôi hỏi việc bán vốn góp này có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Tôi cảm ơn (Người gửi: tanphan209@gmail.com).

Công ty tư vấn thuế ACB xin cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi thắc mắc về chuyên mục tư vấn. Căn cứ vào những thông tin của bạn đọc cung cấp, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về thu nhập chuyển nhượng vốn bao gồm:

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty hợp danh, công ty TNHH, hợp đồng hợp tác kinh doanh, quỹ tín dụng nhân dân, hợp tác xã, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.

-Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiều, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật chứng khoán.

– Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

Như vậy, trường hợp của quý khách hàng là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, có chịu thuế thu nhập cá nhân.

Điều 2 Luật số 71/2014/QH13 quy định về thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là giá chuyển nhượng từng lần. Trong đó, giá bán chứng khoán được xác định như sau:

– Chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán là giá thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán;

– Chứng khoán thuộc các trường hợp khác là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần đây nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng.

Thuế TNCN phải nộp trong trường hợp này được tính với công thức sau:

– Thuế TNCN = Giá chuyển nhượng x 0,1% (Thuế suất)

Trên đây là phần giải đáp của công ty tư vấn thuế ACB về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra câu trả lời nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin bạn đọc cung cấp. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn đã làm sáng tỏ các vấn đề bạn đọc thắc mắc. Nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo địa chỉ email cskh@iacb.vn hoặc hotline 096 6660 888. Trân trọng cảm ơn./.

Hay thì chia sẻ


http://localhost/tuvanthueacb/bao-gia/