Tình tiết tăng nặng trong xử lý vi phạm hành chính thuế

xu-phat-hanh-chinh

Tình tiết tăng nặng trong xử lý vi phạm hành chính thuế

Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 quy định các tình tiết tăng nặng trong xử lý vi phạm hành chính thuế cụ thể như sau:

– Vi phạm hành chính (VPHC) có tổ chức;

– VPHC nhiều lần; tái phạm;

– Xúi giục, lôi kéo, sử dụng người chưa thành niên vi phạm; ép buộc người bị lệ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần thực hiện hành vi VPHC;

– Sử dụng người biết rõ là đang bị tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi để VPCH;

– Lăng mạ, phỉ báng người đang thi hành công vụ; VPHC có tính chất côn đồ;

– Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để VPHC;

– Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để VPHC;

– Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án hình sự hoặc đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý VPHC;

– Tiếp tục thực hiện hành vi VPHC mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó;

– Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu VPHC;

– VPHC có quy mô lớn, số lượng hoặc trị giá hàng hóa lớn;

– VPHC đối với nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai.

Theo đó, các hành vi được coi là có cấu thành tăng nặng nếu: vi phạm có tổ chức, vi phạm nhiều lần, tái phạm… Chủ thể VPHC mà có thêm các tình tiết này sẽ bị phạt nặng hơn.  Tuy nhiên cũng cần chú ý rằng nếu các hành vi đó mà đã bị xử lý và quy là hành vi VPHC thì sẽ không coi là tình tiết tăng nặng nữa.

Hay thì chia sẻ


http://localhost/tuvanthueacb/bao-gia/